Úvodní strana | CTR group a.s. | Další projekty | Pracovní příležitosti      
 
   
 
    |   |   |   |      
 
 


LOKALITA

Karlín byl založen roku 1817. Původně do jeho katastru náležel také ostrov Štvanice, který byl později připojen k Holešovicím-Bubnům. Již tehdy ale na tomto území stála nejvýznamnější karlínská stavba Invalidovna. Ta byla vystavěna v létech 1731 - 1737 jako ubytovna pro válečné invalidy i s rodinami z peněz nadace polního podmaršálka Petra Strozziho ze Schrattenthalu.

Po zbourání městských hradeb v 70. letech 19. století patřily pozemky v dnešním Karlíně k nejlevnějším. Proto zde také vyrostla řada závodů a obytných domů velmi rychle, na Rohanském ostrově byly vybudovány podniky a blíže k Vítkovu potom obytné domy.

Součástí Velké Prahy se stal Karlín až v roce 1922. Tedy později než sousední Libeň, která byla připojena k Velké Praze již v roce 1901 a musela být s Prahou spojena „oklikou“ přes Libeňský most.

V této době zde měl velký vliv průkopník české elektrotechniky František Křižík, který zde rozvíjel elektrotechnický průmysl. Roku 1907 zde byla uvedena do provozu Křižíkova elektrická tramvajová dráha, kterou však záhy z organizačních důvodů odprodal Praze.

Již první trasa metra v roce 1974 byla ukončena na území Karlína ve stanici Florenc. 22.11.1990 se karlínští dočkali podzemní dráhy do centra Karlína, přilehlé pěší zóny a na sídliště Invalidovna. Na území Karlína je stanice Křižíkova a Invalidovna.

Od počátku 21. století probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se budují mezi Rohanským nábřežím a Vltavou ale také ve starém Karlíně, kde se většinou jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů nebo novostavby včleněné do staré zástavby.

Nová výstavba v Karlíně má charakter rezidenční výstavby, Karlín se stává velmi vyhlášenou a žádanou čtvrtí Prahy, ve které je „stylové“ bydlet. Spojuje v sobě všechny myslitelné výhody bydlení – od blízkosti centra, přes vynikající dopravní infrastrukturu až po charakter prestiž ní lokality která se dále intenzivně rozvíjí.

 

 

 
  © 2011, CTR group a.s.  
 
 
Úvodní strana Ceník Místo pro život Vzorový byt